Kulturminister Anniken Huitfeldt og finalekommunane Bodø, Lindås og Sandnes Foto: Silje Hjelle Strand, Norsk kulturforum

Sandnes Norges kulturkommune 2011

Norsk kulturforum har gleden av å gratulere Sandnes kommune med prisen Norges kulturkommune 2011.

Prisen ble delt ut av Kulturminister Anniken Huitfeldt på et eget arrangement på Stortinget, der de tre nominerte kommunene Bodø, Lindås og Sandnes presenterte seg før vinneren ble kunngjort.

Juryen, som har bestått av Jorunn Bøe, styreleder Norsk kulturforum, Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomité, og Hans Clementz, spesialrådgiver KS, uttaler følgende:

Norges kulturkommune 2011 har lenge hatt høy befolkningsvekst; en vekst og en urbanisering som har gitt kommunen nye utfordringer. Juryen har vektlagt det langsiktige stedsutviklingsarbeidet preget av medvirkning og omstillingsevne. Kommunen har oppnådd gode resultater først og fremst gjennom utvidet kulturtilbud til egen befolkning, dernest også i form av en styrket regional posisjon og et positivt omdømme.

Kommunen har gjennomgående gode tilbud til hele befolkningen og har nylig utarbeidet ny kommunedelplan for kultur fram til 2020. Her legges det opp til strategier som skal sikre gode tilbud i forhold til fritidsaktivitet, profesjonell kunst- og kulturformidling samt kunst- og kulturproduksjon.

Kommunen har etablert et bredt spekter av kulturarenaer som favner befolkningens mulighet for både egenaktivitet og gode opplevelser. Det er videre satset på gode undervisnings- og formidlingslokaler for kultur, der både gamle og nye kulturuttrykk har fått plass. Kommunen har vist en modig tilnærming til å invitere barn og unge med og vektlegge deres innspill og ideer i kulturutviklingsarbeidet.

Det er en glede å kåre Sandnes kommune til Norges kulturkommune 2011.

Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å sette fokus på kommunenes kulturengasjement og deres innsats for et godt og allsidig kulturtilbud for innbyggerne. For 2011 er det lagt spesiell vekt på arbeidet med forankring av kulturloven og kultur som samfunnsbygger.

Det var svært mange gode søkere til årets kåring. Det er stor variasjon mellom søknadskommunene, både i innbyggertall, kulturtilbud, kulturplanlegging og organisering. Kvaliteten på søknadene er høy, og det var en utfordring å velge ut de tre nominerte og i siste omgang kåre vinneren.

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as