Fra kåringen 3. februar på Stortinge Foto: Silje Strand

Vinje kommune kåret til Norges kulturkommune 2009

Norsk kulturforum kåret 3. februar Vinje kommune til "Norges kulturkommune 2009". Det var tre nominerte kandidater til prisen, Karmøy kommune i Rogaland, Modum kommune i Buskerud og Vinje kommune i Telemark. 

Prisen ble delt ut av leder for Stortingets familie- og kulturkomite, May-Helen Molvær Grimstad. Hun berømmet kommunene for deres kulturengasjement og poengterte at alle de tre kommunene i utgangspunktet ville være verdige vinnere av prisen Norges kulturkommune 2009.

JURYENS BEGRUNNELSE
De tre kommunene som her har presentert seg har alle dokumentert en omponerende innsats for å skape trivsel, identitet, utvikling og opplevelser for sine innbyggere og besøkende. Hver for seg er de forbilder for andre og fortjener honnør.

Juryen har følgende å si om vinneren av Norges kulturkommune 2009
Årets vinner har rike kunst- og kulturtradisjoner. Kommunen er preget av sterk bevissthet om egen kulturell identitet, noe som skaper trygghet og gode utviklingsmuligheter for åpenhet, mangfold og kreativitet.
Politisk forankring og systematisk satsing på kunst og kultur har bidratt til utvikling av et kulturliv som er nyskapende, involverende og inkluderende.
Gjennom sine plandokumenter gir kommunen uttrykk for at kultursatsingen er et strategisk grep for å holde fast på det særpreget som gir tilknytning og skaper identitet.
Kultursatsingen hos årets vinner springer ut fra vidtfavnende, ambisiøse og strategiske tanker. Men stor gjennomføringskraft og jordnær innstilling hos kommunens kulturarbeidere og innbyggere, resulterer i t