Landsmøte 2015

/share/mime/48/pdf.png Uttalelse fra NOKUs landsmøte - innspill til KS
(uttalelse-fra-nokus-landsmote-innspill-til-ks.pdf, 180kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll landsmøte 2015
(protokoll-landsmote-2015.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(noku-arsmelding-2014.pdf, 14MB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å føl