Styret i Norsk kulturforum 2017-2018

 

 

Foto: Kristoffer Eliassen

Styreleder Else Blom

Kultur- og idrettssjef i Vestfold fylkeskommune


Nestleder John-Kristian Øvrebø

Kultursjef Arna og Åsane kulturkontor, Hordaland


Marit Brænd, styremedlem

Rådgiver Oppland fylkeskommune, Oppland


Torodd Eriksen, styremedlem

Kultursjef Bamble kommune, Telemark


Kristian Strøm-Fladstad, styremedlem

Biblioteksjef Søgne kommune, Agder


Tonje Braa, 1. vara

Rådgiver Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


Steinar Hovland, 2. vara

Rådgiver Elverum kommune, Hedmark


/share/mime/48/pdf.png Reiseregningsskjema Norsk kulturforum
(reiseregning-norsk-kulturforum.pdf, 50kB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as