Styret i Norsk kulturforum 2017-2018

 

 

Foto: Kristoffer Eliassen

Styreleder Else Blom

Ass. Kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune


Nestleder Tor Helge R Moen

Kultursjef i Alta, Finnmark


Marit Brænd, styremedlem

Rådgiver Oppland fylkeskommune, Oppland


Mette Gundersen, styremedlem

Kristiansand bystyre, Agder


Arnfinn Bjerkestrand, styremedlem

Kultursjef i Stavanger kommune, Rogaland


Morten E. Hansen, 1. vara

Kultursjef i Sola kommune, Rogaland


Anita Nordheim, 2. vara

Kommunalsjef kultur og folkehelse i Høyanger kommune, Sogn & Fjordane


/share/mime/48/pdf.png Reiseregningsskjema Norsk kulturforum
(reiseregning-norsk-kulturforum.pdf, 50kB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as