Medlemskap

Norsk kulturforum samler de fleste kommuner og fylkeskommuner i Norge. I tillegg er noen nasjonale og regionale institusjoner og organisasjoner medlem. Det er færrest medlemmer i Nord-Norge, men fra Trøndelagsfylkene og sørover er de flertallet av kommunene medlemmer.

Medlemskapet tegnes nasjonalt, men mye av medlemsaktiviteten foregår regionalt i våre fylkeslag.

Som medlem i NOKU får du del i et velfungerende nettverk, der kompetente kulturarbeider møtes og deler informasjon og kunnskap. NOKU har god kontakt med beslutningstakere i ulike politiske strukturer, som regjeringen, Stortinget og KS.

I tillegg får du som medlem redusert pris på våre konferanser og samlinger, fortrinnsrett på fylkeslagenes studiereiser mm.

Medlemskap kan tegnes av:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Offentlige og halvoffentlige organisasjoner og institusjoner innen kulturfeltet
  • Støttemedlemskap for enkeltpersoner

Ønsker du medlemskap? Bruk innmeldingsskjema nedenfor!

Kontingentsatser 2017

Kommuner med inntil 2 000 innb. Kr.  1 790
Kommuner med  2 000–4 000 innb. Kr.  3 580
Kommuner med 4 000–10 000 innb. Kr.  5 360
Kommuner med 10 000–30 000 innb. Kr.  6 960
Kommuner med over 30 000 innb. Kr.  8 750
Fylkeskommuner Kr.  8 750
   
Institusjoner/organisasjoner 0–14 ansatte Kr.   1 100
Institusjoner/ organisasjoner over 15 ansatte Kr.   2 190
Støttemedlemskap (privatpersoner) Kr.      280

Kontingenten justeres hvert år ut fra kommunal deflator.

/share/mime/48/pdf.png Medlemskap pr. 27.02.2017
(medlemmer-fylkesvis-pr-27.02.17.pdf, 158kB)

Innmelding i Norsk kulturforum


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as