Medlemskap

Norsk kulturforum samler de fleste kommuner og fylkeskommuner i Norge. I tillegg er noen nasjonale og regionale institusjoner og organisasjoner medlem. Det er færrest medlemmer i Nord-Norge, men fra Trøndelagsfylkene og sørover er de flertallet av kommunene medlemmer.

Medlemskapet tegnes nasjonalt, men mye av medlemsaktiviteten foregår regionalt i våre fylkeslag.

Som medlem i NOKU får du del i et velfungerende nettverk, der kompetente kulturarbeider møtes og deler informasjon og kunnskap. NOKU har god kontakt med beslutningstakere i ulike politiske strukturer, som regjeringen, Stortinget og KS.

I tillegg får du som medlem redusert pris på våre konferanser og samlinger, fortrinnsrett på fylkeslagenes studiereiser mm.

Medlemskap kan tegnes av:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Offentlige og halvoffentlige organisasjoner og institusjoner innen kulturfeltet
  • Støttemedlemskap for enkeltpersoner

Ønsker du medlemskap? Bruk innmeldingsskjema nedenfor!

Kontingentsatser 2017

Kommuner med inntil 2 000 innb. Kr.  1 790
Kommuner med  2 000–4 000 innb. Kr.  3 580
Kommuner med 4 000–10 000 innb. Kr.  5 360
Kommuner med 10 000–30 000 innb. Kr.  6 960
Kommuner med over 30 000 innb. Kr.  8 750
Fylkeskommuner Kr.  8 750
   
Institusjoner/organisasjoner 0–14 ansatte Kr.   1 100
Institusjoner/ organisasjoner over 15 ansatte Kr.   2 190
Støttemedlemskap (privatpersoner) Kr.      280

Kontingenten justeres hvert år ut fra kommunal deflator.

/share/mime/48/pdf.png Medlemskap pr. 27.02.2017
(medlemmer-fylkesvis-pr-27.02.17.pdf, 158kB)

Innmelding i Norsk kulturforum


Saker av interesse


Overordnet handlingsprogram

2015–2016

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus