Landskonferansen 2015

Vellykket landskonferanse i Kristiansand (17.06.2015)

Norsk kulturforums landskonferanse 2015 rettet oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur.