Ny kommunestruktur - Egen kultur?

Kultur vedtas ikke, den skapes. Norsk kulturforums landskonferanse 2015 retter oppmerksomheten mot kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur. Hvordan skal vi ta vare på det vi har skapt og legge til rette for skapende virksomhet også i framtiden?

 

Reformen åpner muligheter, men gir også utfordringer. Kommunen som demokratisk arena, og tema som lokal identitet, relevant kunnskap og kompetanse, tilfredsstillende kapasitet, befolkningsgrunnlag, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, infrastruktur, medvirkning mm, er viktig å belyse også fra kultursektorens innfallsvinkler.

Konferansen arrangeres i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand 9.-10. juni. Det blir revy og middag tirsdag kveld. Tirsdag ettermiddag arrangeres det fire parallelle temaseminar om utfordringer og muligheter for henholdsvis bibliotek, kulturskole, frivillig sektor og kulturarenaer.

Se flyer og program
Informasjon om foredragsholderne
Deltakerliste(oppdateres fortløpende)

Norsk kulturforums landsmøte 2015 arrangeres i Kristiansand 8. juni, på Scandic Bystranda hotell. Innkalling landsmøtet ble sendt medlemmene våre 27. februar.

Les gjerne artikkelen, Skal vi slå oss sammen? fra møte med sju kommuner i Nord-Hordaland

Det er ikke lenger mulig å melde seg på via påmeldingsskjema. Kontakt Norsk kulturforum for informasjon.

 

/share/mime/48/pdf.png Skal vi slå oss sammen?
(skal-vi-sla-oss-sammen-.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Deltakerliste pr 290515
(deltakerliste-290515-kl-1500.pdf, 52kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturareaner
(temaseminar-kulturarenaer.pdf, 672kB)

/share/mime/48/pdf.png Frivillig sektor
(temaseminar-frivillighet.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturskole
(temaseminar-kulturskole.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Bibliotek