Er det rom for kultur?

Norsk kulturforums fagseminar, landsmøte og landskonferanse 2014 ble avviklet 10.-12. juni i Hamar kulturhus.  Det var tilsammen 155 medlemmer og andre samlet, til tre vellykkede dager med mange inntrykk, gode pauser og god stemning.

Konferansens tittel Er det rom for kultur?,  skal tolkes i vid betydning. Vi var opptatt av et lokalt kulturløft og styrking av den kulturelle grunnmuren. Se Program og foredragsholdere her.

10. juni arrangerte vi et fagseminar om hus for kultur med foredragsholdere som representererte et bredt spekter av kulturaktører. Både foredragene og diskusjonene vitner om et økende behov for å få oversikt over hvilke lokaler som finnes og brukes til kultur. Mange etterlyser både flere og bedre lokaliteter for sine kulturaktiviteter.

Vi vil etterhvert legge ut foredrag og annet relevant stoff fra disse dagene på denne siden.

/share/mime/48/pdf.png Program landskonferanse Hamar 2014
(program-er-det-rom-for-kultur-pr-040614.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foredragsholdere landskonferansen
(landskonferanse-foredragsholdere.pdf, 33MB)

/share/mime/48/pdf.png Er det rom for kultur? Flyer
(noku_lk14_flyer_org.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer?
(noku_fagseminar_flyer_org.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Foredragsholdere fagseminar
(foredragsholdere-fagseminar.pdf, 6MB)

/share/mime/48/pdf.png Buss-seminar
(buss-seminar_hjemmeside.pdf, 315kB)

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as