Vellykket landskonferanse i Tønsberg

Bjørn Are Vollstad med spennende foredrag Foto: Morten Hagevik

Landskonferansen 2016 i Tønsberg er over. Tematikken Kultur bygger og beveger samlet tilsammen 275 deltakere til to interessante og innholdsrike dager.

Konferansen startet feiende flott med Marinemusikken og Kim Fairchild som sangsolist. Ordfører i Tønsberg, Petter Berg og Styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen ønsket velkommen før konferansen ble åpnet av Svein Harberg, leder Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Konferansen viste til fulle at et rikt og mangfoldig kulturliv er en forutsetning for et godt samfunn med skapende mennnesker som får bidra til vekst på alle nivåer. Det er ikke tvil om av kultur bygger fellesskap, og kulturopplevelser beveger oss.

(31.05.2016)

Konferansens første dag trakk opp de store linjene der foredragsholderne Arve Vannebo, Trude Marian Nøst, Tor Helge R. Moen, ga oss innfallsvinkler, erfaringer og kanskje noen nye ideer til eget arbeid. 
Etter foredragene fortasatte konferansen på 6 ulike buss-seminar i Horten, Larvik, Verdens Ende, Midgard historiske senter, Stokke og Eidsfoss. Deltakerne fikk både faglig påfyll, opplevelser og kanskje noen nye bekjentskaper. For mer informasjon og lenker til de ulike stedene se programmet.

Kvelden ble etter felles middag avsluttet med konsert på Støperiet med Ila Auto.

Konferansens andre dag var lagt opp rundt to hovedtema. Under temaet Kultur og næring delte foredragsholderne Linda Cecilie Furulund og Atle Hauge sine erfaringer og ga oss gode eksempler og nye innfallsvinkler til eget arbeid med tilrettelegging for kultur og næring.
Under temaet Folk i sentrum ble vi tatt helt ned i hverdagens utfordringer og aktiviteter. Her ga Hilde Finess Evensmo, John-Tore Martinsen og Karl Helge Vannebo oss god innsikt, men også rørende historier fra virkeligheten.

Mellom seminarene ble deltakerne tatt med på 10 ulike gå-seminar i Tønsberg. Gåseminarene ble innledet med en en overordnet presentasjon av Magnus Martin, leder for kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg. For mer informasjon se programmet.

Bjørn Are Vollstad avsluttet landskonferansen med Tanker for hjemveien der han, inspirert av Kjartan Slettemarks filosofi, gjennom egne tekster, bilder og lokale eksempler tok oss med på en reise i tanker, ideer og innfallsvinkler vi sjelden hører på konferanser som dette.

/share/mime/48/pdf.png Kultur og stedsutvikling
(kultur-og-stedsutvikling.pdf, 10MB)

/share/mime/48/pdf.png Kultur bygger og beveger - også i Alta
(norsk-kulturforum-foredrag-om-alta.pdf, 33MB)

/share/mime/48/pdf.png Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle
(kulturbygger-og-beveger-fylkeskommunens-samfunnsutviklerrolle.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png KulturBiz
(kulturbiz.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kunnskapsverket. Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer
(kunnskapsverket.pdf, 16MB)

/share/mime/48/pdf.png Tønsbergmodellen - kommunen som tilrettelegger
(tonsbergmodellen-kommunen-som-tilrettelegger.pdf, 7MB)