Dokumenter fra 2007-2009

I 2007 fikk Norge ny kulturlov jobbet fram av kulturlivets mange organisasjoner. Norsk kulturforum var sentral i dette arbeidet gjennom Fellesforum for kulturorganisasjoner som i 2001 ga ut 10 bud for kulturen der behovet for en kulturlov sto sentralt. Organisasjonene jobbet godt og systematisk fram til kulturloven forelå. 
Norsk kulturforum har siden da arbeidet for at kulturlovens intensjoner skal få gjennomslag i lokal planlegging, samfunns- og strategiutvikling. I den forbindelse ble publikasjonen Kulturlova. Lov om offentlige styresmakters asvar for kulturverksemd pulbiksert i 2007. Publikasjonen ble fulgt opp av møter, seminar og konferanser der kulturpolitikk og kulturplanlegging ble diskutert.

/share/mime/48/pdf.png Arbeids- og tiltaksplan 2007-2009
(arbeidsplan_hovedstyret_2007-2009-2.pdf, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Melding om virksomheten 2007-2009
(melding_om_virksomheten_2007-2009.pdf, 21MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 14 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_14.pdf, 106kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 13 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_13.pdf, 85kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 12 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_12.pdf, 91kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 11 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_11.pdf, 124kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 10 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_10.pdf, 88kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 9 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_9.pdf, 93kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 8 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_8.pdf, 99kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 7 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_7_2007-2009.pdf, 100kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 6 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_6_2007-2009.pdf, 68kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 5 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_5_2007-2009.pdf, 98kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 4 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_4_2007-2009-2.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 3 2007-2009
(protokoll_fra_hovedstyremote_3_2007-2009.pdf, 100kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 2 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_2_2007-2009.pdf, 60kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 1 2007-2009
(protokoll_hovedstyremote_1_2007-2009.pdf, 93kB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as