Dokumenter fra 2009-2011

Norsk kulturforum har gjennom alle år fulgt opp dokumenter, vedtak og lover som påvirker lokalt kulturliv og kulturpolitikk. I 2009 trådte ny plan og bygningslov i kraft. I den nye loven gis kulturen en litt mer synlig plass i lokalt planleggingsarbeid knyttet til samfunnsdelen i kommuneplanen. Norsk kulturforum utarbeidet i denne sammenheng en egen publikasjon Kulturpolitikk for framtiden. Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling. Publikasjonen inneholder forslag til hvordan kulturlovens intensjoner kan knyttet opp mot og forankres i strategiarbeid i forbindelse med lokale planer og samfunnsutvikling. Publikasjonen ble fulgt opp av møter, seminar og konferanser der kulturplanlegging og samfunnsutvikling sto sentralt.
I 2010 og 2011 sto arbeidet med barn unge og kultur høyt på dagsorden. I denne sammenheng utarbeidet vi en egen publikasjon Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge. Denne rapporten var også utgangspunkt for en nordisk konferanse i samarbeid med Nordisk ministerråd. Denne konferansen var også del av en større satsing for å få bedre nettverk og samarbeid om kultur og kulturutvikling på nordisk nivå, noe som la grunnlaget for program og foredragsholere på landskonferansen 2010.

/share/mime/48/pdf.png Handlingsprogram 2009-2011
(handlingsprogram.pdf, 260kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll frå Landsmøtet i Norsk kulturforum 2009
(protokoll.pdf, 216kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 8 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-8-2009-2011.pdf, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 7 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-7-2009-2011.pdf, 217kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 6 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll-hovedstyremote-6-2009-2011.pdf, 260kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 5 landsmøteperiode 2009-2011
(prorokoll-hovedstyremote-5-2009-2011.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 4 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_4_2009-2011.pdf, 266kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 3 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_3_2009-2011.pdf, 347kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 2 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_2_2009-2011.pdf, 252kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra møte 1 landsmøteperiode 2009-2011
(protokoll_hovedstyremote_1_2009-2011.pdf, 268kB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en k