Dokumenter fra 2011-2013

Arbeidet i denne prioden var preget av organisasjonsarbeid, der organisasjonen endret vedtekte og overordnede styringsrammer. Norsk kulturforums fylkeslag var tidligere det øverste organ som møttes annet hvert år til landsmøte. Organisasjonen ønset et tettere og mer direkte forhold til egne medlemmer med mulighet for alle medlemmer til å delta på landsmøte. Dette ble vedtatt og landsmøtet som består av medlemmene, arrangeres etter 2013 hvert år. Alle medlemmer får tilsendt sakspapirer og inviteres til landsmøtet som arrangeres i forkant av landskonferansen.
I denne prioden ble det også jobbet systematisk med å bygge gode samarbeidsrelatsjoner til og nettverk med nasjonale kulturorganisasjoner som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling.

/share/mime/48/pdf.png Handlingsprogram 2011-2013
(handlingsprogram-2011-2013.pdf, 137kB)

/share/mime/48/pdf.png Gjeldende vedtekter fom 1.januar 2013
(vedtekter-for-norsk-kulturforum-gjeldende-fom-2013.pdf, 174kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 10.mai 2012
(protokoll-ekstraordinart-landsmote-100512.pdf, 83kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 24.september 2012
(protokoll-ekstraord-landsmote-240912.pdf, 88kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakspapirer 10. mai 2012
(sakspapirer-ekstraordinart-landsmote-2012.pdf, 159kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakspapirer 24. september 2012
(sakspapirer-ekstraordinart-landsmote-24.09.12.pdf, 164kB)

/share/mime/48/pdf.png Innkalling ekstraordinært landsmøte 2012
(ekstraordinart-landsmote-2012.pdf, 193kB)

/share/mime/48/pdf.png Nye tider - nye utfordringer
(nye-tider-nye-utfordringer-.pdf, 92kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll landsmøte 2011
(protokoll-landsmotet-2011.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Melding fra kontrollkomiteen 2011
(noku-melding-fra-kontrollkomiteen-2012.pdf, 69kB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Brynjar Pettersen
(kultursamarbeidet-i-vesteralen.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Dag Willien Eriksen
(kulturlivet-i-fredristad.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 10
(rapportering-handlingsprogram-10.pdf, 516kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 9
(rapportering-handlingsprogram-9.pdf, 520kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 8
(rapportering-handlingsprogram-8.pdf, 523kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 7
(rapportering-handlingsprogram-7.pdf, 508kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 6
(rapportering-handlingsprogram-6.pdf, 509kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 5
(rapportering-handlingsprogram-5.pdf, 523kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 4
(rapportering-handlingsprogram-4.pdf, 525kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 3
(rapportering-handlingsprogram-3.pdf, 517kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 2
(rapportering-handlingsprogram-2.pdf, 528kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 1
(rapportering-handlingsprogram-1.pdf, 916kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 10, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-10.pdf, 54kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 9, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-9-2011-2013.pdf, 55kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokol styremøte 8, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-8-20112-2013.pdf, 160kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 7, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-7-20112-2013.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 6, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-6-20112-2013.pdf, 154kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 5, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-5-2012.pdf, 165kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 4, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-mote-4-2011-2013.pdf, 147kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 3, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-3.pdf, 116kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 2, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-11.-13.10.11.pdf, 110kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll styremøte 1, landsmøteperiode 2011-2013
(protokoll-styremote-6.-juni-2011.pdf, 116kB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as