Dokumenter fra 2013-2014

Norsk kulturforum arbeidet i i denne landsmøteperioden mye med å gi kultur et sterkere fokus i samfunnsutvikling og samfunnsdebatt. Pilotprosjektet Kultur for samfunnsutvikling som ble startet i 2012 ga nye innfallsvinkler til både å problematisere kulturens plass og rolle, men også til å diskutere kulturpolitikk og kulturutvikling. Demokrati, inkludering, kompetanse, samarbeid og nettverk står sentralt i arbeidet. Som i alle å var egnede lokaler til kultur viktig i alle disse debattene. Norsk kulturforum samlet også reportasjer fra de nominerte kommunene til prisen Norges kulturkommune i 2011 og 2013, tilsammen 7 kommuner i publikasjonen, Godt lokalt kulturarbeid. Publikasjonen gir et godt bilde av bredde, kvalitet og aktivitet i lokalt kulturliv.
Norsk kulturforum ga mange innspill og hadde flere samtaler med sekretariat og leder for arbeidet med Kulturutredningen 2014. Utredningen ble fulgt opp og diskutert i egne fora og koblet til debatten om behovet for et lokalt kulturløft.

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument - 2013-2014
(strategidokument-2013-2014-.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll fra Norsk kulturforums landsmøte 2013
(protokoll-landsmote-2013.pdf, 238kB)

/share/mime/48/pdf.png Overordnet handlingsprogram 2013-2014
(handlingsprogram-2013-2014.pdf, 165kB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk kulturforums høringsuttalelse kulturutredningen 2014
(norsk-kulturforums-horingsuttalelse.pdf, 237kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 4
(rapportering-handlingsprogram-4.pdf, 655kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 3
(rapportering-handlingsprogram-3.pdf, 654kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 2
(rapportering-handlingsprogram-2.pdf, 654kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 1
(rapportering-handlingsprogram-1.pdf, 668kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 4 2013-2014
(protokoll-4-2013-2014.pdf, 230kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 4 2013-2014
(sakliste-mote-4-2013-2014-for-hjemmeside-kopi.pdf, 916kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 3 2013-2014
(protokoll-3-2013-2014.pdf, 233kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 3 2013-2014
(sakliste-mote-3-2013-2014-justert.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 2 2013-2014
(protokoll-styremote-2.pdf, 225kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 2 2013-2014
(sakliste-mote-2-2013-2014.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 1 2013-2014
(protokoll-styremote-1-2013-2014.pdf, 195kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 1 2013-2014
(sakliste-styremote-1-2013-2014.pdf, 1MB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as