Dokumenter fra 2014-2015

Landsmøteperioden 2014-2015 bød på mange utfordringer. Vi fikk signaler fra både Norsk kulturråd og Kulturdepartementet av vi kanskje ville miste den statlige støtten. Gjennomgangen av Norsk kulturråds forvaltning av post 74 og de endringene som fulgte resulterte for NOKUs del i at vi ble flyttet fra Kulturrådet til Kulturdepartementet og beholdt støtten. Pågående prosjekter ble lagt på is, men det ble gjort et ekstra løft for å synliggjøre kulturlivets behov for egnede lokaler, som bla resulterte i publikasjonen Bra nok? Egnede lokaler til kultur.
Utfordringene ga også større kraft i samarbeidet med KS for å få dem til å ta kultur inn i sitt handlingsprogram.
Norsk kulturforum har også vært opptatt av regjeringes arbeid med ny kommunestruktur. Det er gjennomført møter, seminar og konferanser der kulturens plass og rolle er satt på dagsorden, bla som tema for Landskonferansen 2015.

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(noku-arsmelding-2014.pdf, 14MB)

/share/mime/48/pdf.png Sakspapirer årsmøte 2015
(sakliste-landsmote-2015.pdf, 338kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll landsmøtet 2014
(protokoll-landsmote-2014.pdf, 375kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste landsmøte 2014
(sakliste-landsmote-2014-utsending.pdf, 269kB)

/share/mime/48/pdf.png Bra nok? Egnede lokaler til kultur
(bra-nok-egnede-lokaler-til-kultur.pdf, 10MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument 2014-2015
(strategidokument-2014-2015.pdf, 190kB)

/share/mime/48/pdf.png Tid for et lokalt kulturløft
(politikknotat.pdf, 197kB)

/share/mime/48/pdf.png Overordnet handlingsprogram 2014-2015
(overordnet-handlingsprogram-2014.pdf, 155kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 3
(rapportering-handlingsprogram-3-oppdatert.pdf, 637kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 2
(rapportering-handlingsprogram-2.pdf, 635kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 1
(rapportering-handlingsprogram-1.pdf, 634kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 4 2014-2015
(protokoll-mote-4-2014-2015.pdf, 247kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 4 2014-2015
(sakliste-mote-4-2014-2015.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 3 2014-2015
(protokoll-3-2014-2015.pdf, 254kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 3 2014-2015
(sakliste-mote-3-2014-2015.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 2 2014-2015
(protokoll-2-2014-2015.pdf, 252kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 2 2014-2015
(sakliste-mote-2-2014-2015.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 1 2014-2015
(protokoll-1-2014-2015.pdf, 234kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste møte 1 2014-2015
(sakliste-mote-1-2014-2015.pdf, 1MB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as