Dokumenter fra 2014-2015

Landsmøteperioden 2014-2015 bød på mange utfordringer. Vi fikk signaler fra både Norsk kulturråd og Kulturdepartementet av vi kanskje ville miste den statlige støtten. Gjennomgangen av Norsk kulturråds forvaltning av post 74 og de endringene som fulgte resulterte for NOKUs del i at vi ble flyttet fra Kulturrådet til Kulturdepartementet og beholdt støtten. Pågående prosjekter ble lagt på is, men det ble gjort et ekstra løft for å synliggjøre kulturlivets behov for egnede lokaler, som bla resulterte i publikasjonen Bra nok? Egnede lokaler til kultur.
Utfordringene ga også større kraft i samarbeidet med KS for å få dem til å ta kultur inn i sitt handlingsprogram.
Norsk kulturforum har også vært opptatt av regjeringes arbeid med ny kommunestruktur. Det er gjennomført møter, seminar og konferanser der kulturens plass og rolle er satt på dagsorden, bla som tema for Landskonferansen 2015.

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(noku-arsmelding-2014.pdf, 14MB)

/share/mime/48/pdf.png Sakspapirer årsmøte 2015
(sakliste-landsmote-2015.pdf, 338kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll landsmøtet 2014
(protokoll-landsmote-2014.pdf, 375kB)

/share/mime/48/pdf.png Sakliste landsmøte 2014
(sakliste-landsmote-2014-utsending.pdf, 269kB)

/share/mime/48/pdf.png Bra nok? Egnede lokaler til kultur
(bra-nok-egnede-lokaler-til-kultur.pdf, 10MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument 2014-2015
(strategidokument-2014-2015.pdf, 190kB)

/share/mime/48/pdf.png Tid for et lokalt kulturløft
(politikknotat.pdf, 197kB)

/share/mime/48/pdf.png Overordnet handlingsprogram 2014-2015
(overordnet-handlingsprogram-2014.pdf, 155kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 3
(rapportering-handlingsprogram-3-oppdatert.pdf, 637kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 2
(rapportering-handlingsprogram-2.pdf, 635kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportering handlingsprogram møte 1
(rapportering-handlingsprogram-1.pdf, 634kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll møte 4 2014-2015