Landsmøte 2017 (31.03.2017)


Viktige dokumenter 2016-2017 (03.06.2016)

Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste organ. Alle medlemmer har møte og stemmerett. Landsmøtet arran